لعنت به همه ی کلمات

بدترین اتفاق میتونه این باشه که آهنگی که نشنیده بودی هم یاد آورش باشه ! لعنت به تک تک کلمات و آواهایی که یادش رو زنده میکنه...!
  • ماهی کوچولو

ماه و ماهی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan