مرسی واقعا + بعدا نوشت

من از هر چی شانس نیاورده باشم از دوستای مجازی خصوصا بلاگر خیلی شانس آوردم مرسی هستین خصوصا چندتایی تون؛ مثل حریر و صبا و پری و هلما و یکی که گفته نگم ریا نشه! مرسی هستین
بعدا نوشت : یعنی عاشق کنجکاوی تونم! و چقدر جذاب که همه گیر دادین به هولدن! هولدن نیست بود اسم میگفتم دیگه مگه قبلا نگفتم؟! 
  • ماهی کوچولو

ماه و ماهی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan