دیوانه شدم

صدبار از صدتا موضوع نوشتم و پاک کردم خیلی حرف دارم ولی میترسم بگم و قضاوت شم...
  • ماهی کوچولو

ماه و ماهی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan